220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

магниевый скраб beletage

А Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів на поточні потреби, що надані фізич- ним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів, й          За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що

перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

А Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості. 2205 А Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами на поточні потреби, що на- дані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за зві- тний період.

чо

(групу рахунків 220 доповнено рахунком 2205 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

КА Не амортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами на поточні потреби, що надані з дисконтом фізичним особам.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами. За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

А Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

А Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним

особам

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами на поточні по- треби, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на раху- нок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами. 221 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам 2211 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

Призначення рахунка: облік переданих у користування фізичним особам основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди).

ЧО

За дебетом рахунка відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).

(групу рахунків 221 доповнено рахунком 2211 А згідно з постановою Правління Національно- го банку України від 01.12.2005 р. № 457)

А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що

перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою

Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів в інвестиційну діяльність, що надані фі- зичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що

перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою

Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

А Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за зві- тний період.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

КА Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним

особам

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами в інвестиційну діяль- ність, що надані з дисконтом фізичним особам.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за

звітний період.

А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним

особам

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами в інвестиційну діяль- ність, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за кредитами. За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що іо         перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним

особам

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на раху- нок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами. 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

А Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Призначення рахунка: облік кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам до настання строку їх платежу.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів. За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за ве- кселем; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнів- ної заборгованості.

КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за врахованими векселями фізичних осіб, що придбані з дисконтом.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту під час придбання векселів.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за

звітний період.

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами, що надані за врахова- ними векселями фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за врахованими век- селями.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за врахова- ними векселями; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими ве- кселями фізичним особам. о\         За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним

особам

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на раху- нок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами. 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2232 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік короткострокових іпотечних кредитів, що надані фізичним особам. За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2233 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік довгострокових іпотечних кредитів, що надані фізичним особам. За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за іпотечними кредитами, що надані фі- зичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за зві- тний період.

КА Не амортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом фізичним особам.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за

звітний період.

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами. За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані фізич- ним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

ЧО

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на раху- нок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

(розділ 22 доповнено групою рахунків 223 згідно з постановою Правління Національного бан- ку України від 01.12.2005 р. № 457) 229 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам

А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам за врахованими векселями Призначення рахунків: за цією групою рахунків обліковується заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам, повернення яких викликає сумнів. За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості, що визнана сумнівною. За кредитом рахунків проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; суми безнадій- них боргів, списані в установленому порядку.

2295 А Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам (групу рахунків 229 доповнено рахунком 2295 А згідно з постановою об        Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам

Призначення рахунка: облік коштів, виплачених банком за гарантіями, виданими фізичним особам. За дебетом рахунка проводяться суми, що виплачені за гарантіями, виданими фізичним осо- бам у разі невиконання ними своїх зобов'язань перед третьою стороною.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; суми безнадій- них боргів, списані в установленому порядку. 24 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та резерви під заборгованість за надани- ми кредитами і нарахованими доходами 240 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам 2400 КА Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів під нестандартну заборгованість для відшкодування можливих втрат за кредитами, що надані клієнтам.

ЧО

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів. За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

2401 КА Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

Призначення рахунка: облік сформованих резервів під стандартну заборгованість для відшко- дування можливих втрат за кредитами, що надані клієнтам.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів. За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів.

Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами 2480 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

Призначення рахунка: облік заборгованості за нарахованими доходами за операціями з клієн- тами, що визнана сумнівною.

За дебетом рахунка проводяться суми сумнівної заборгованості за нарахованими доходами. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми списаних безнадійних нара- хованих доходів у встановленому порядку.

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами 2490 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

Призначення рахунка: облік резервів під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахова- ними доходами за операціями з клієнтами, чо        За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку. 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України 251 Кошти Державного бюджету України

П Кошти Державного бюджету України цільового характеру

Призначення рахунка: облік коштів Державного бюджету України для здійснення цільових платежів.

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів.

За дебетом рахунка проводиться перерахування коштів за цільовим призначенням.

П Кошти Державного казначейства України

Призначення рахунка: облік коштів Державного казначейства України.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів Державного бюджету України, що надій- шли на рахунки органів Державного казначейства України для подальшого здійснення платежів.

ЧО

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум згідно з призначенням.

2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за коштами Державного бюджету України. За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат. За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати. 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 2520 П Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік коштів бюджетних установ за загальним фондом державного бюджету. За кредитом рахунка проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, що надходять у встановленому порядку бюджетним установам.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, що перераховуються згідно з призначенням. 2523 П Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бю- джету України

Призначення рахунка: облік коштів Державного бюджету України для здійснення цільових платежів клієнтів.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів на визначені цілі, g          За дебетом рахунка проводяться суми використання коштів.

о 2525 П Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України Призначення рахунка: облік депозитів, що розміщені бюджетними установами. За кредитом рахунка проводяться суми розміщених клієнтами вкладів (депозитів). За дебетом рахунка проводяться суми повернених вкладів (депозитів). 2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визна- чається нормативно-правовими актами Національного банку України.

За кредитом рахунка проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунка проводяться суми списання коштів за призначенням. 2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, що утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за бюджетними коштами.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.