600 Відсоткові доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України

магниевый скраб beletage

П Відсоткові доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України П Відсоткові доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо АП Відсоткові доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Націона- льному банку України

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229) Відсоткові доходи за коштами, що розміщені в інших банках

П Відсоткові доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках П Відсоткові доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках

АП Відсоткові доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229) АП Відсоткові доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229) П Відсоткові доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам П Відсоткові доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо АП Відсоткові доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229) АП Відсоткові доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229) П Відсоткові доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам Відсоткові доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання П Відсоткові доходи за кредитами овердрафт, що надані суб 'єктам господарювання П Відсоткові доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб 'єктам господарювання П Відсоткові доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб 'єктам господарю- вання

П Відсоткові доходи за операціями з факторингу із суб 'єктами господарювання

АП Відсоткові доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб 'єктам господарювання

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

АП Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарю-

вання

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

П Відсоткові доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання

АП Відсоткові доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.

(групу рахунків 602 доповнено рахунком 6029 П згідно з

постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457,

рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою

Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

Відсоткові доходи за кредитами, що надані органам державної влади

АП Відсоткові доходи за кредитами, що надані органам державної влади ^ (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою

^          Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

АП Відсоткові доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

АП Відсоткові доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

(групу рахунків 603 доповнено рахунком 6032 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457, рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

АП Відсоткові доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

(групу рахунків 603 доповнено рахунком 6033 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457, рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

Відсоткові доходи за кредитами, що надані фізичним особам

6040 П Відсоткові доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

АП Відсоткові доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76) АП Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76) П Відсоткові доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам П Відсоткові доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам АП Відсоткові доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам (групу рахунків 604 доповнено рахунком 6046 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457, рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76) Відсоткові доходи за цінними паперами

АП Відсоткові доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж АП Відсоткові доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку до погашення АП Відсоткові доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж АП Відсоткові доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення АП Відсоткові доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у

портфелі банку на продаж АП Відсоткові доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у

портфелі банку до погашення АП Відсоткові доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку АП Відсоткові доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку Відсоткові доходи за операціями з філіями банку П Відсоткові доходи за операціями з філіями банку Інші відсоткові доходи П Інші відсоткові доходи Комісійні доходи

Комісійні доходи за операціями з банками

П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками П Інші комісійні доходи за операціями з банками Комісійні доходи за операціями з клієнтами

П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієн- тів

П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами П Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами Комісійні доходи за операціями з філіями банку П Комісійні доходи за операціями з філіями банку Результат від торговельних операцій Результат від торговельних операцій

АП Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку АП Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами АП Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами Інші операційні доходи Дохід у вигляді дивідендів П Дохід у вигляді дивідендів

Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

П Дохід від інвестицій у дочірні компанії

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

П Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

Інші операційні доходи

АП Результат переоцінки об 'єкта хеджування

(групу рахунків 639 доповнено рахунком 6391 АП згідно з постановою Правління Національ- ного банку України від 31.08.2007 р. № 310) АП Результат переоцінки інструменту хеджування

(групу рахунків 639 доповнено рахунком 6392 АП згідно з постановою Правління Національ- ного банку України від 31.08.2007 р. № 310) АП Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж П Доходи від переоцінки об 'єктів інвестиційної нерухомості

(групу рахунків 639 доповнено рахунком 6394 П згідно з постановою Правління Національно- го банку України від 22.06.2007 р. № 229) П Доходи від оперативного лізингу (оренди)

П Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру П Штрафи, пені, що отримані банком П Інші операційні доходи Інші доходи Інші доходи

П Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів П Інші доходи Повернення списаних активів Повернення списаних активів

П Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів у

портфелі банку до погашення П Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку

П Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років Розділ рахунків виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

Клас 7. Витрати

Витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класу 7 «Витрати» наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:

за умови перевищення доходів над витратами — на рахунок 5040 «Прибуток звітного року, що очікує за- твердження»;

за умови перевищення витрат над доходами— на рахунок 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвер- дження».

За дебетом рахунків проводяться суми витрат, які належать до звітного періоду.

За кредитом рахунків проводяться суми зменшення витрат і суми витрат, що списуються під час форму- вання результату роботи за звітний рік. 70 Відсоткові витрати

700 Відсоткові витрати за коштами, що отримані від Національного банку України 7000 А Відсоткові витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку Украї- ни

А Відсоткові витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операція-

ми репо

АП Відсоткові витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного бан-

ку України

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

АП Відсоткові витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку

України

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

АП Відсоткові витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Націо-

нального банку України

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

АП Відсоткові витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Націона-

льного банку України

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

Відсоткові витрати за коштами, що отримані від інших банків

А Відсоткові витрати за коштами на вимогу інших банків

А Відсоткові витрати за депозитами овернайт інших банків

АП Відсоткові витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) інших банків (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

АП Відсоткові витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) інших банків (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

А Відсоткові витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків

А Відсоткові витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

АП Відсоткові витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отри- мані від інших банків

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229) ^ 7017 АП Відсоткові витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від інших банків (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

Відсоткові витрати за операціями із суб'єктами господарювання

А Відсоткові витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

АП Відсоткові витрати за строковими коштами суб 'єктів господарювання 7028 А Відсоткові витрати за фінансовим лізингом (орендою)

Відсоткові витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України 7030 А Відсоткові витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

Відсоткові витрати за операціями з фізичними особами

А Відсоткові витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

АП Відсоткові витрати за строковими коштами фізичних осіб

Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу

АП Відсоткові витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

АП Відсоткові витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими ба- нком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

АП Відсоткові витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами влас- ного боргу, емітованими банком АП Відсоткові витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного

боргу, емітованими банком АП Відсоткові витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

Відсоткові витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових органі- зацій

АП Відсоткові витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76) АП Відсоткові витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та ін- ших фінансових організацій

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76) Відсоткові витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами А Відсоткові витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ АП Відсоткові витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ Відсоткові витрати за операціями з філіями банку А Відсоткові витрати за операціями з філіями банку Інші відсоткові витрати

А Відсоткові витрати за субординованим боргом А Інші відсоткові витрати Комісійні витрати Комісійні витрати

А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування А Комісійні витрати на кредитне обслуговування А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів А Комісійні витрати на довірче обслуговування А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

А Інші комісійні витрати

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

А Комісійні витрати за операціями з філіями банку Інші операційні витрати

Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

А Втрати від інвестицій в асоційовані компанії А Втрати від інвестицій у дочірні компанії Інші операційні витрати за операціями з філіями банку А Інші операційні витрати за операціями з філіями банку Інші операційні витрати

А Витрати на інкасацію та перевезення цінностей А Витрати на аудит

А Витрати від переоцінки об 'єктів інвестиційної нерухомості (групу рахунків 739 доповнено рахунком 7394 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229) А Витрати на оперативний лізинг (оренду)

А Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру

А Штрафи, пені, що сплачені банком

А Інші операційні витрати

Загальні адміністративні витрати

Витрати на утримання персоналу

А Основна і додаткова заробітна плата

А Внески, збори на обов 'язкове державне пенсійне та соціальне страхування А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати А Витрати на підготовку кадрів

А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників А Інші витрати на утримання персоналу

Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

А Податок на додану вартість А Податок на землю

А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб А Сплата інших податків та обов 'язкових платежів, крім податку на прибуток

Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів

А Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів А Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду) (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. № 222) А Амортизація

Інші експлуатаційні та господарські витрати

А Витрати на комунальні послуги А Господарські витрати А Витрати на охорону А Інші експлуатаційні витрати Витрати на телекомунікації А Витрати на СЕП

А Витрати на інші системи банківського зв 'язку А Поштово-телефонні витрати Інші адміністративні витрати А Витрати на відрядження А Представницькі витрати А Витрати на маркетинг і рекламу А Спонсорство та доброчинність А Інші адміністративні витрати Інші випрати

А Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів АП Втрати від уцінки запасів на продаж А Інші витрати Відрахування в резерви Відрахування в резерви

АП Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками АП Відрахування в резерви під заборгованість інших банків

АП Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

АП Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку

АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат 772 Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами 7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

Розділ рахунків виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

Податок на прибуток 790 Податок на прибуток 7900 АП Податок на прибуток Клас 8. Управлінський облік Клас 9. Позабалансові рахунки

90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій

900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам

А Гарантії, що надані банкам

Призначення рахунка: облік усіх видів гарантій і поручительств, що надані банкам. За цим ра- хунком здійснюється облік як простих гарантій, так і гарантій, для яких отримані контргаран- тії, що обліковуються за рахунками 9015 або 9036.

За дебетом рахунка проводяться суми гарантій і поручительств, що надані банкам. За кредитом рахунка проводяться суми невикористаних гарантій і поручительств після закін- чення строку їх дії; суми гарантій і поручительств, що визнані сумнівними; суми виплачених гарантій і поручительств.

А Підтверджені акредитиви

Призначення рахунка: облік підтверджених банком акредитивів та наданих рамбурсних зо- бов'язань. Цей рахунок не використовується банком, що відкрив акредитив (банком- емітентом).

За дебетом рахунка проводяться суми підтверджених акредитивів та наданих рамбурсних зо- бов'язань.

За кредитом рахунка проводяться суми невикористаних акредитивів після закінчення строку їх дії, суми виплачених акредитивів та виконаних рамбурсних зобов'язань, (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановами

Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. № 222, від 13.12.2006 р. № 457)

А Акцепти, що надані банкам

Призначення рахунка: рахунок відкривається в банку, який акцептує платіжний документ на користь іншого банку.

За дебетом рахунка проводяться суми акцептованих документів.

За кредитом рахунка проводяться суми невикористаних акцептів після закінчення строку їх дії; сумнівних акцептів, які переносяться на рахунок 9090; або виплачених зобов'язань за ак- цептами.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. № 457)

А Авалі, що надані банкам

Призначення рахунка: облік авалів, що надані банкам. За дебетом рахунка проводяться суми наданих авалів.

За кредитом рахунка проводяться суми списання авалів після оплати векселя платником або в разі виконання зобов'язання за наданим авалем.

Гарантії, що отримані від банків

^ 9010 П Прості гарантії, що отримані від банків

к>        Призначення рахунка: облік простих гарантій і поручительств, що отримані від банків, для

яких не існує пов'язаної гарантії або поручительства, виданих іншому контрагенту. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих гарантій і поручительств. За дебетом рахунка проводяться суми використаних гарантій і поручительств; суми невико- ристаних гарантій після закінчення строку їх дії. 9015 П Контргарантії, що отримані від банків

Призначення рахунка: облік гарантій, що отримані від банків, для яких існує пов'язана гаран- тія, видана іншому контрагенту і яка обліковується за рахунками 9000 або 9020. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих контргарантій.

За дебетом рахунка проводяться суми використаних контргарантій, суми невикористаних контргарантій після закінчення строку їх дії.

Гарантії, що надані клієнтам 9020 А Гарантії, що надані клієнтам

Призначення рахунка: облік наданих клієнтам (крім банків) гарантій і поручительств. Гаран- тії, що надані банкам як забезпечення кредитів, отриманих клієнтами, позичальниками цих банків, проводяться як гарантії, що надані клієнтам. За цим рахунком здійснюється облік як простих гарантій, так і гарантій, для яких існує відповідна отримана контргарантія, що облі- ковується за рахунком 9015 або 9036.

За дебетом рахунка проводяться суми гарантій, що надані клієнтам.

За кредитом рахунка проводяться суми невикористаних гарантій після закінчення їх дії; суми гарантій, що стали сумнівними і які переносяться на рахунок 9091; суми використаних гарантій, (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. № 222) 9023 А Авалі, що надані клієнтам

Призначення рахунка: облік авалів, що надані клієнтам (крім банків). За дебетом рахунка проводяться суми наданих авалів.

За кредитом рахунка проводяться суми списання авалів після оплати векселя платником або в разі виконання зобов'язання за наданим авалем. 903 Гарантії, що отримані від клієнтів

П Прості гарантії, що отримані від Уряду України

П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України

^          Призначення рахунків: облік простих гарантій і поручительств, що отримані від Уряду України

^          або клієнтів. Для цих гарантій і поручительств немає гарантії, що видана іншому контрагенту.

За кредитом рахунків проводяться суми отриманих гарантій і поручительств. За дебетом рахунків проводяться суми невикористаних гарантій після закінчення їх строку дії; суми використаних гарантій і поручительств. 9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів

Призначення рахунка: облік контргарантій і поручительств, що отримані від клієнтів. Для цих гарантій і поручительств існує пов'язана гарантія, що видана іншому контрагенту та яка облі- ковується за рахунком 9000 або 9020.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих контргарантій і поручительств. За дебетом рахунка проводяться суми використаних контргарантій і поручительств; суми не- використаних гарантій після закінчення строку їх дії. 909 Сумнівні гарантії та поручительства

А Сумнівні гарантії, що надані банкам

А Сумнівні гарантії, що надані клієнтам

Призначення рахунків: облік наданих банком гарантій, за якими існує реальна ймовірність їх виконання.

За дебетом рахунків проводяться суми гарантійних зобов'язань, що стали сумнівними. За кредитом рахунків проводяться суми виконаних гарантійних зобов'язань; суми сумнівних гарантійних зобов'язань після закінчення строку їх дії. 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам 9100 А Зобов язанняз кредитування, що надані банкам

Призначення рахунка: облік кредитних ліній та інших зобов'язань перед банками. За дебетом рахунка проводяться суми зобов'язань з кредитування.

За кредитом рахунка проводяться суми виконаних зобов'язань (використана частина креди- тів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку дії кредитного договору.

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

П Зобов язанняз кредитування, що отримані від банків

Призначення рахунка: облік усіх видів зобов'язань з кредитування, що отримані від банків. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих зобов'язань з кредитування. ^          За дебетом рахунка проводяться суми виконаних (використана

частина кредитів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикориста- них зобов'язань після закінчення строку їх дії.

П Зобов язанняз кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Призначення рахунка: облік усіх видів зобов'язань з кредитування, що отримані від міжнаро- дних та інших фінансових організацій.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих зобов'язань з кредитування. За дебетом рахунка проводяться суми виконаних зобов'язань (використана частина кредитів, яка переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов'язань піс- ля закінчення строку їх дії.

Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам 9122 А Непокриті акредитиви

Призначення рахунка: облік непокритих безвідкличних акредитивів у банку-емітенті. Цей ра- хунок також використовується в разі акцепту банком-емітентом або за його дорученням пла- тіжних документів за акредитивом.

За дебетом рахунка проводяться суми відкритих непокритих акредитивів; суми акцептів щодо акредитивів.

За кредитом рахунка проводяться суми виконаних акредитивів; суми сплачених зобов'язань за ними.

9129 А Інші зобов язання з кредитування, що надані клієнтам

Призначення рахунка: облік зобов'язань з кредитування клієнтів. За дебетом рахунка проводяться суми виданих зобов'язань.

За кредитом рахунка проводяться суми виконаних зобов'язань; суми невикористаних зо- бов'язань після закінчення строку дії кредитного договору. 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами 920 Валюта та банківські метали до отримання

(назва групи рахунків 920 у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. №310)

А Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот

Призначення рахунка: облік сум купленої національної, іноземної валюти та банківських ме- талів, розрахунки за якими відстрочуються з часу укладення договору на строк не більший, ніж звичайний для валютного ринку (як правило, не більше двох операційних днів). ^          За дебетом рахунка проводяться суми купленої, але неотриманої валюти та вартість банківсь-

ких металів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманої валюти та банківських металів; суми забо- ргованості, що визнана сумнівною.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. №310)

А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені

для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отри- мання між датою укладення форвардного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета- лів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. №310)

А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами в торговому

портфелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отри- мання між датою укладення форвардного контракту в торговому портфелі банку та датою йо- го погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета- лів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту, (рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для

обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отри- мання між датою укладення опціонного контракту, що призначений для обліку хеджування, та ^          датою його погашення.

о\         За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів

до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета- лів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами в торговому порт-

фелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення опціонного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета- лів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

А Рахунок виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

А Валюта та банківські метали до отримання за ф 'ючерсними контрактами, що призначені

для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отри- мання між датою укладення ф'ючерсного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета- лів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту, (рахунок у редакції постанови

Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

А Валюта та банківські метали до отримання за ф 'ючерсними контрактами в торговому

портфелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення ф'ючерсного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета- лів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту, (рахунок у редакції постанови

Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310) 921 Валюта та банківські метали до відправлення

(назва групи рахунків 921 у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310) 9210 П Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот

Призначення рахунка: облік проданої національної, іноземної валюти та банківських металів між датою укладення договору і датою здійснення поставки за операціями спот. За кредитом рахунка проводяться суми проданої, але невідправленої валюти та банківських металів.

За дебетом рахунка проводяться суми поставленої валюти та банківських металів.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою

Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені

для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відпра- влення між датою укладення форвардного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета- лів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту, (рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами в торговому

портфелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відпра- влення між датою укладення форвардного контракту в торговому портфелі банку та датою йо- ^          го погашення.

оо        За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета-

лів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту, (рахунок у редакції постанови

Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені

для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відпра- влення між датою укладення опціонного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета- лів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами в торговому

портфелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відпра- влення між датою укладення опціонното контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета- лів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

П Рахунок виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

П Валюта та банківські метали до відправлення за ф 'ючерсними контрактами, що призначені

для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відпра- ^          влення між датою укладення ф'ючерсного контракту, що призначений для обліку хеджування,

чо        та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета- лів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

П Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами в торговому

портфелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відпра- влення між датою укладення ф'ючерсного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських мета- лів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами 9290 А Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

Призначення рахунка: облік купленої валюти та банківських металів, отримання яких викликає сумнів. За дебетом рахунка проводиться сума вартості купленої валюти та банківських металів, що визнані сумнівними до отримання.

За кредитом рахунка проводиться сума вартості валюти та банківських металів у разі їх отримання або списання.

93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу 9300 А Вимоги за андеррайтингом цінних паперів

Призначення рахунка: облік зобов'язань емітентів цінних паперів з андеррайтингу, тобто прав вимоги на отримання обумовленої суми цінних паперів після закінчення їх випуску. На цьому рахунка обліковується вартість цінних паперів до отримання з часу підписання договору до закінчення строку здійснення передплати на цінні папери. За цим рахунком обліковуються ^          тільки письмові зобов'язання.

о          За дебетом рахунка проводиться вартість цінних паперів до отримання.

За кредитом рахунка проводиться вартість отриманих цінних паперів; суми зменшення зо- бов'язань після реєстрації емісії.

Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу 9310 П Зобов 'язання за андеррайтингом цінних паперів

Призначення рахунка: облік вартості цінних паперів за договорами андеррайтингу, що мають бути розміщені банком-емітентом. На цьому рахунка обліковується вартість цінних паперів з часу підписання договору до закінчення строку здійснення передплати на цінні папери. За цим рахунком обліковуються тільки письмові зобов'язання.

За кредитом рахунка проводиться вартість цінних паперів, що розміщені банком. За дебетом рахунка проводиться вартість відправлених цінних паперів після закінчення емісії. 935 Активи до отримання

9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами

Призначення рахунка: облік сум куплених або розміщених активів (цінних паперів, депозитів тощо), розрахунки за якими відстрочуються з часу укладення договору на строк не більший, ніж звичайний для відповідного ринку.

За дебетом рахунка проводяться суми куплених або розміщених активів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих активів; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

А Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення форвардного контра- кту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення. За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення стро- ку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

А Активи до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення форвардного контра- кту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення стро- ку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

А Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення опціонного контрак- ту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення. За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення стро- ку дії контракту, (рахунок у редакції постанови

Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

А Активи до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення опціонного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення стро- ку дії контракту.

(рахуноку редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

А Активи до отримання за ф 'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення ф'ючерсного контра- кту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення. За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення стро- ку дії контракту.

(групу рахунків 935 доповнено рахунком 9356 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

А Активи до отримання за ф 'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення ф'ючерсного контра- кту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення стро- ку дії контракту.

(групу рахунків 935 доповнено рахунком 9357 А згідно з постановою ^          Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

к> 936 Активи до відправлення

П Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами

Призначення рахунка: облік сум проданих активів до відправлення (наприклад, продаж цін- них паперів тощо) або залучених депозитів від дати укладення договору на строк не більший, ніж звичайний для відповідного ринку.

За кредитом рахунка проводяться суми проданих активів до відправлення; суми залучених депозитів, розрахунки за якими відстрочуються.

За дебетом рахунка проводяться суми відправлених активів або суми залучених депозитів.

П Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення форвардного конт- ракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення. За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту, (рахунок у редакції постанови

Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

П Активи до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення форвардного конт- ракту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту, (рахунок у редакції постанови

Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

П Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення опціонного конт- ракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення. За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту, (рахунок у редакції постанови ^          Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

^ 9364 П Активи до відправлення за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення опціонного конт- ракту в торговому портфелі та датою його погашення. За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту, (рахунок у редакції постанови

Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310) 9366 П Активи до відправлення за ф 'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення ф'ючерсного конт- ракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення. За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(групу рахунків 936 доповнено рахунком 9366 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9367 П Активи до відправлення за ф 'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення ф'ючерсного конт- ракту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(групу рахунків 936 доповнено рахунком 9367 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310) 939 Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну

9390 А Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну

Призначення рахунка: облік куплених фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну, отримання яких викликає сумнів.

За дебетом рахунка проводиться сума вартості куплених фінансових інструментів, що визнані ^          безнадійними щодо отримання.

За кредитом рахунка проводиться сума вартості куплених фінансових інструментів під час їх отримання або списання. 95 Інші зобов'язання і вимоги 950 Отримана застава 9500 А Отримана застава

Призначення рахунка: облік отриманих застав усіх видів, крім застави за складськими свідоц- твами та іпотеки.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості заставленого майна.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості заставленого майна під час повернення кре- дитів; суми пошкодження та знецінення заставленого майна; суми реалізації заставленого майна тощо.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. № 556) 9503 А Застава за складськими свідоцтвами

Призначення рахунка: облік застави, оформленої складськими свідоцтвами. За дебетом рахунка проводяться суми отриманої застави.

За кредитом рахунка проводяться суми списаної застави після закінчення строку або отри- мання заставо держателем платежу (від реалізації застави).

Надана застава 9510 П Надана застава

Призначення рахунка: облік активів, наданих заставодавцем у заставу.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості активів, наданих у заставу.

За дебетом рахунка проводяться суми списання наданих у заставу активів після повернення

кредиту або в разі реалізації заставленого майна.

Іпотека

А Земельні ділянки

А Нерухоме майно житлового призначення 9523 А Інші об 'єкти нерухомого майна

Призначення рахунків: облік іпотеки як забезпечення виконання зобов'язання боржника. За дебетом рахунка проводяться суми вартості предмета іпотеки для забезпечення виконання зобов'язання боржника.

^          За кредитом рахунка проводяться суми вартості предмета іпотеки в разі припинення основ-

<-"       ного зобов'язання, реалізації предмета іпотеки відповідно до законодавства України, набуття

іпотеко держателем права власності на предмет іпотеки, визнання іпотечного договору недійс- ним, знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), за умови невідновлення її іпо- текодавцем, наявності інших підстав, передбачених законодавством України. 96 Списана заборгованість та кошти до повернення 960 Не сплачені в строк доходи

А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за опера-

ціями з банками

А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за опера-

ціями з клієнтами

Призначення рахунків: облік списаних за рахунок спеціальних резервів сум нарахованих, але не отриманих доходів.

За дебетом рахунків проводяться суми нарахованих, але неотриманих доходів, що списані за рахунок спеціального резерву.

За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів або списаних у встановленому порядку.

А Нараховані та неотримані доходи за операціями з банками

А Нараховані та неотримані доходи за операціями з клієнтами

Призначення рахунків: облік нарахованих доходів, визнання яких за балансовими рахунками припинено, або списаних (за рахунок спеціальних резервів чи методом прямого списання). За дебетом рахунків проводяться суми нарахованих доходів до часу їх сплати або списаних у встановленому порядку.

За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів або списаних у встановленому порядку.

А Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями

з банками

А Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями

з клієнтами

Призначення рахунків: облік списаних методом прямого списання сум нарахованих, але не- отриманих доходів.

За дебетом рахунків обліковуються суми нарахованих, але не отриманих доходів, що були раніше списані методом прямого списання. ^          За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів або списаних у встановленому

о\         порядку.