Стаття 90. Вимоги до ліквідатора та умови його призначення

магниевый скраб beletage

Ліквідатором може бути призначено:

фізичну особу, яка відповідає вимогам, що висуваються статтею 76 цього Закону до тимчасового адміністратора;

юридичну особу, яка здійснює професійну діяльність щодо тимча- сової адміністрації та ліквідації банків, щодо надання аудиторських, юри- дичних або консалтингових послуг і має не менше трьох працівників з сертифікатом Національного банку України на право здійснення тимчасо- вої адміністрації та ліквідації банку.

Забороняється призначати ліквідатором банку фізичну або юридичну особу, яка виконувала функції тимчасового адміністратора у цьому банку.

Фінансова відповідальність, життя та здоров'я ліквідатора мають бути застраховані згідно з законодавством України, нормативно-правовими ак- тами Національного банку України та договором про ліквідацію банку відповідно до закону.