2.4. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції рослинництва