2.11. Облік фіксованого сільськогосподарського податку

магниевый скраб beletage

Сільськогосподарські виробники сплачують фіксований сільськогосподарський податок (ФСП), який не змінюється про- тягом терміну, визначеного відповідним законодавством Украї- ни.

ФСП сплачується в рахунок таких податків і зборів:

податок на прибуток;

плата (податок) за землю;

податок з власників транспортних засобів та інших само- хідних машин і механізмів;

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування;

плата за придбання торгового патенту;

збір за спеціальне використання природних ресурсів (за користування водою для потреб сільськогосподарського вироб- ництва).

Інші податки і збори, встановлені законодавством України, сільськогосподарські виробники сплачують на загальних підста- вах.

Платниками ФСП є підприємства різних організаційно-пра- вових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), пе- реробкою та збутом сільськогосподарської продукції, в яких сума доходу, одержана від реалізації такої продукції власного вироб- ництва та продуктів її переробки за попередній звітний (подат- ковий) рік, перевищує 50% загальної суми валового доходу підприємства.

Об'єктом оподаткування ФСП є площі сільськогосподарсь- ких угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Ставка ФСП з 1 га сільськогосподарських угідь встановлена у відсотках до їх грошової оцінки:

для ріллі, сіножатей і пасовищ — 0,5%;

для багаторічних насаджень — 0,3%.

Платники ФСП визначають його суму на поточний рік і подають відповідний розрахунок до податкового органу за місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року. Спла- та податку проводиться щомісяця у розмірі 1/3 суми податку, визначеного на відповідний квартал. Річна сума податку розподі- ляється поквартально за таким співвідношенням: I квартал — 10%, II — 10%, III — 50% і IV квартал — 30%. Суми нарахованого ФСП відносять до складу витрат виробництва. Для його обліку передбачено окремий субрахунок 915 «Фіксований сільсько- господарський податок» у складі синтетичного рахунка 91 «За- гальновиробничі витрати».

Нарахування ФСП відображається в обліку записом: Д-т субрах. 915 — К-т субрах. 641.

У кінці звітного року суму ФСП розподіляють між об'єкта- ми обліку витрат у рослинництві пропорційно площі угідь, зай- нятих відповідними культурами, і списують на рахунок 23 «Ви- робництво» записом:

Д-т субрах. 231 — К-т субрах. 915.

Облік розрахунків з бюджетом за фіксованим сільськогос- подарським податком ведуть у журналі-ордері ф. № 8 с.-г.