3.6. Облік витрат на проведення технічних оглядів автомобілів

магниевый скраб beletage

Відповідно до законодавства України всі автомобілі й інші транспортні засоби, що їздять дорогами, підлягають обов'язко- вому державному технічному огляду. Правила проведення дер- жавного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів затверджено постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 141. Цим документом встановлено такі терміни проведення техог- лядів транспортних засобів (табл. 3.3).

Для проходження техогляду власники транспортних засобів повинні мати такі документи:

свій паспорт (юридичні особи — копію наказу про закрі- плення водія за транспортним засобом);

реєстраційний документ транспортного засобу;

Таблиця 3.3

Терміни проведення державних техоглядів автотранспортних засобів

Вид транспортних засобів

Періодичність проведення
техоглядів

1. Легкові і вантажні автомобілі, мотоцикли, мото-
ролери, причепи, напівпричепи, що належать гро-
мадянам, при умові індивідуального використання

Один раз у два роки

2. Легкові і вантажні автомобілі, мотоцикли,
моторолери, причепи, напівпричепи, що належать
юридичним особам або громадянам, якщо вони
використовуються у комерційних цілях

Один раз у рік

3. Автобуси, вантажні автомобілі, пристосовані
для перевезення людей, та спеціалізовані
автомобілі для перевезення небезпечних вантажів

Два рази за рік (перший
раз - з 2 січня до 31 липня,
другий раз - з 1 вересня до
30 листопада)

квитанції (копію платіжного доручення) про сплату за тех-
нічний огляд та податку з власників транспортних засобів;

посвідчення на право управління відповідною категорією

ДТЗ;

довідку про медичний огляд.

На кожну одиницю транспортних засобів, яка пройшла те- хогляд, видають талон. Якщо транспортний засіб під час техог- ляду визнано несправним, з нього знімають номерні знаки і за- бороняють експлуатацію до усунення несправностей і повторно- го технічного огляду. Автомобіль (автобус, мотоцикл), що не пройшов техогляд, експлуатувати забороняється. На водіїв за управління ДТЗ, що не пройшли техогляд, накладається штраф у розмірі від 17 до 34 грн, а на посадових осіб АТП за випуск таких автомобілів на лінію — від 34 до 68 грн. Суми цих штрафів спла- чуються працівниками за свій рахунок і на витрати підприєм- ства не відносяться.

Витрати на проведення техогляду, як і витрати на сплату податку з власників транспортних засобів, доцільно обліковува- ти у складі адміністративних витрат АТП (на дебеті рахунка 92).