4.4. Облік запасів 4.4.1. Рахунки обліку запасів

На підприємствах залізничного транспорту для обліку ви- робничих запасів з метою його деталізації використовують ра- хунки третього та четвертого порядку, що передбачено Планом рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій заліз- ничного транспорту України, затвердженим наказом «Укрзаліз- ниці» від 19.01.2000 р. № 17-Ц (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Субрахунки обліку запасів підприємств залізничного транспорту

Код рахунка

Найменування субрахунка

другого

третього

четвертого

 

порядку

порядку

порядку

 

201

 

 

Сировина й матеріали

 

2010

 

Сировина й матеріали

 

2011

 

Матеріали верхньої будови колії

 

2012

 

Покілометровий запас рейок