4.4.4. Особливості відображення в обліку реалізації та безоплатної видачі палива працівникам залізниці

магниевый скраб beletage

Бухгалтерські проводки з господарських операцій з обліку реалізації та безоплатної видачі палива подано у табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Господарські операції з обліку реалізації та безоплатної видачі палива

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума

з/п

 

рахунки

 

 

 

Дебет

Кредит

 

1

Відпущено тверде паливо працівнику
залізниці за зниженою ціною на 10%

 

 

 

 

(200 - 200 • 0,1 = 180 грн) + сума ПДВ 36 грн

377

712

216

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

712

641

36

3

Списана облікова вартість реалізованого

 

 

 

 

палива

943

2031

180

4

Сума знижки відображена як надання

 

 

 

 

додаткового блага працівникові

377

2031

20

 

 

661

377

20

 

 

23,91...

661

20

5

Відображена сума податкового зобов'язання

 

 

 

 

з ПДВ на суму знижки

23,91...

641

4

6

Утримано податок з доходів працівника за
надане додаткове благо

 

 

 

 

(20 • 1,2 • 1,176471 • 0,15) = 4,24 грн

661

6416

4,24

7

Оплачена вартість відпущеного палива

301

377

216

8

Списано безоплатно відпущене паливо

377

2031

200

 

непрацюючим пенсіонерам залізниці

949

377

200

9

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

949

641

40

10

Визначено суму податку з доходів

 

 

 

 

пенсіонера (200 • 1,2 • 1,176471 • 0,15 =

377

6416

42,35

 

= 42,35 грн)

949

377

42,35

4.5. Облік витрат
залізничного транспорту