4.5.1. Рахунки з обліку витрат підприємств залізничного транспорту

магниевый скраб beletage

Підприємства залізничного транспорту облік прямих витрат основної та допоміжної діяльності здійснюють на субрахунках другого і третього порядку, передбачених до рахунка 23 «Вироб- ництво» Планом рахунків, затвердженим наказом «Укрзалізниці» для підприємств і організацій галузі (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Склад субрахунків обліку витрат виробництва підприємств залізничного транспорту (до рахунка 23 «Виробництво»)

Код рахунка

Назва субрахунка

другого

третього

 

порядку

порядку

 

230

 

Виконання будівельно-монтажних робіт

231

 

Перевезення

 

2310

Пасажирське господарство

 

2311

Господарство вантажної та комерційної роботи

 

2312

Господарство перевезень

 

2313

Локомотивне господарство

 

2314

Вагонне господарство

 

2315

Колійне господарство

 

2316

Господарство цивільних споруд

 

2317

Господарство сигналізації та зв'язку

 

2318

Господарство електропостачання

 

2319

Обслуговування перевезень закордонними залізницями
на території України

232

 

Перевезення

 

2321

Господарство матеріально-технічного забезпечення

 

2323

Відновні поїзди

 

2324

Інші підприємства, підпорядковані залізниці

233

 

Допоміжне виробництво

 

2330

Ремонт основних засобів

 

2331

Паливне господарство

 

2332

Господарство матеріально-технічного забезпечення

 

2333

Господарство вантажної та комерційної роботи

 

2334

Транспортно-експедиційні операції

 

2335

Обслуговування пасажирів (КОП)

 

2336

Господарство станцій

 

2337

Міжнародні перевезення

Продовження табл. 4.5

Код рахунка

Назва субрахунка

другого
порядку

третього
порядку

 

2338

Дорожні лабораторії

 

2339

Послуги, пов'язані з охороною

234

 

Допоміжне виробництво

 

2340

Деповський ремонт вантажних вагонів

 

2341

Деповський ремонт пасажирських вагонів

 

2342

Деповський ремонт рефрижераторних вагонів

 

2343

Капітальний ремонт колії

 

2344

Модернізація колії

235

 

Сільське господарство

 

2350

Рослинництво

 

2351

Тваринництво

 

2352

Переробка продукції тваринництва

236

 

Допоміжне промислове виробництво

 

2360

Пункти льодозаготовлення

 

2361

Кар'єри

 

2362

Господарство електропостачання

 

2363

Господарство водопостачання і водовідведення

 

2364

Промислові підприємства, підпорядковані залізниці

 

2365

Інші види робіт промислового характеру

237

 

Господарство лісозахисних насаджень

238

 

Торгівля та громадське харчування

 

2380

Торгівля

 

2381

Громадське харчування

239

 

Інші види робіт по всіх господарствах

 

2390

Інші види робіт в локомотивному господарстві

 

2391

Автотранспортне господарство

 

2392

Інші види робіт

 

2398

Завершені етапи за незавершеними контрактами

 

2399

Проміжні рахунки

Аналітичний облік витрат на підприємствах залізничного
транспорту ведеться у розрізі окремих видів виробництв за вста-
новленою «Номенклатурою статей витрат з основної діяльності
підприємств залізничного транспорту України», затвердженою
наказом «Укрзалізниці» від 10.02.2000 р. № 57-Ц. До кожного ана-
літичного рахунка передбачено свою номенклатуру статей витрат.

На підставі первинних документів здійснюють групування витрат у Накопичувально-групувальних відомостях, які склада- ють окремо на кожен елемент витрат. На їх підставі складається Накопичувальна відомість (машинограма) витрат за окремими видами робіт (послуг).

Для обліку загальновиробничих, адміністративних та інших операційних витрат основної та допоміжної діяльності передба- чено відповідні додаткові субрахунки до синтетичних рахунків класу 9 «Витрати діяльності» (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Додаткові субрахунки для обліку витрат діяльності

Код рахунка

Назва субрахунка

другого
порядку

третього
порядку

903

 

Собівартість реалізованих робіт і послуг

 

9030

Собівартість реалізованих послуг з перевезень

 

9031

Собівартість реалізованих робіт і послуг допоміжної

 

 

діяльності

911

 

Загальновиробничі витрати з перевезень

912

 

Загальновиробничі витрати з допоміжної діяльності

921

 

Адміністративні витрати з перевезень

922

 

Адміністративні витрати з допоміжної діяльності

948

 

Визнані штрафи, пені, неустойки

 

9480

Штраф за невиконання відповідального плану перевезень

 

9481

Штраф за просрочку в доставці вантажів

 

9482

Інші штрафи, пені, неустойки

949

 

Інші витрати операційної діяльності

 

9490

Витрати житлового господарства

 

9491

Витрати на утримання гуртожитків

 

9492

Витрати комунального господарства

 

9493

Витрати оздоровчого та спортивно-культурного

 

 

характеру

 

9494

Витрати за операційною орендою основних засобів

 

9495

Витрати на здешевлення побутового палива

 

9496

Відрахування на утримання «Укрзалізниці»

 

9497

Витрати за незбереженими перевезеннями

 

9498

Витрати на утримання правоохоронних органів

 

9499

Інші витрати