4.5.3. Калькуляція собівартості перевезень

магниевый скраб beletage

Продукцією залізниць є перевезення. Лінійні підприємства цієї продукції не мають, тому калькулювання собівартості заліз- ничних перевезень здійснюють на рівні залізниці та дирекції за- лізничних перевезень. При цьому окремо визначається со- бівартість вантажних і пасажирських перевезень у розрізі видів тяги. На залізниці, крім того, складається калькуляція собівар- тості перевезень пасажирів, багажу і пошти. Калькуляційними одиницями з основної діяльності є:

10 приведених тонно--кілометрів (за вантажними переве- зеннями);

10 пасажиро-кілометрів (за пасажирськими перевезення- ми).

Незавершеного виробництва за перевезеннями не визнача- ють, тому всі витрати, які протягом року накопичують нароста- ючим підсумком на субрахунках 231 та 232 «Перевезення» у розрізі відповідних рахунків третього порядку, в кінці року у повній сумі (за вирахуванням вартості відходів та повернень з вироб- ництва) перераховують на підставі бухгалтерської довідки на суб- рахунок 9030 «Собівартість реалізованих послуг з перевезень». При цьому субрахунки 231 та 232 закриваються і на кінець року сальдо не мають.