1.2. Особливості документального оформлення та контролю за витрачанням виробничих запасів