4.6.2. Рахунки бухгалтерського обліку доходів

магниевый скраб beletage

Підприємства залізничного транспорту доходи від реалізації продукції, робіт і послуг відображають на рахунку 70 «Доходи від реалізації». З метою деталізації обліку за окремими видами до- ходів та джерелами їх надходження у Плані рахунків бухгалтерсь- кого обліку підприємств і організацій «Укрзалізниці» передба- чені додаткові субрахунки другого і третього порядку (табл. 4.7).

Таблиця 4. 7

Код рахунка

Назва субрахунка

другого
порядку

третього
порядку

701

 

Доход від реалізації готової продукції

702

 

Доход від реалізації товарів

703

 

Доход від реалізації робіт і послуг

 

7030

Доход від вантажних перевезень залізниці

 

7031

Доход від пасажирських перевезень залізниці

 

7032

Доход від вантажних перевезень підприємств залізниці

 

7033

Доход від пасажирських перевезень підприємств

 

 

залізниці

 

7034

Доход від вантажних перевезень інших підприємств

 

 

«Укрзалізниці»

704

 

Вирахування з доходу

705

 

Доход допоміжного виробництва

 

7050

Доход від вантажної та комерційної роботи

 

7051

Доход матеріально-технічного забезпечення

 

7052

Доход господарства станцій

 

7053

Доход від транспортно-експедиційних операцій

 

7054

Доход від обслуговування пасажирів

 

7055

Доход від реалізації води

 

7056

Доход від реалізації електроенергії

 

7057

Доход від іншого промислового виробництва

 

7058

Доход від експлуатації автотранспорту

 

7059

Доход від інших робіт і послуг допоміжного

 

 

виробництва

706

 

Доход від послуг з ремонту та будівництва

 

7061

Доход від послуг з деповського ремонту вантажних

 

 

вагонів

 

7062

Доход від послуг з деповського ремонту пасажирських

 

 

вагонів

 

7063

Доход від послуг з капітального ремонту колії

 

7064

Доход від послуг з модернізації колії

 

7065

Доход від виконання будівельно-монтажних робіт

Рахунки обліку доходів від реалізації продукції,
робіт і послуг підприємств «Укрзалізниці»

У складі інших операційних доходів (рахунок 71) підприєм- ства «Укрзалізниці» облік деталізують лише за деякими субра- хунками (табл. 4.8).

Таблиця 4.8

Деталізація субрахунків з обліку інших операційних доходів підприємств

Укрзалізниці

Код рахунка

Назва субрахунку

другого

третього

 

порядку

порядку

 

715

 

Одержані штрафи, пені, неустойки

 

7150

Штрафи за невиконання відповідального плану

 

 

перевезень

 

7151

Інші штрафи, передбачені статутом залізниць України

 

7153

Інші штрафи, пені, неустойки

718

 

Доход від безоплатно одержаних оборотних активів

 

7180

Доход від цільового фінансування та цільового

 

 

надходження на утримання «Укрзалізниці»

 

7181

Доход від цільового фінансування та цільового

 

 

надходження з бюджету та позабюджетних фондів

 

7182

Доход від іншого цільового фінансування і інших

 

 

цільових надходжень

 

7183

Доход від безоплатно одержаних оборотних активів

719

 

Інші доходи від операційної діяльності

 

7190

Доход житлового господарства

 

7191

Доход гуртожитків

 

7192

Доход комунального господарства

 

7193

Доход оздоровчих та спортивно-культурних закладів

 

7194

Доход від послуг, наданих страховим компаніям

 

7195

Інші доходи від операційної діяльності