4.6.2. Рахунки бухгалтерського обліку доходів

Підприємства залізничного транспорту доходи від реалізації продукції, робіт і послуг відображають на рахунку 70 «Доходи від реалізації». З метою деталізації обліку за окремими видами до- ходів та джерелами їх надходження у Плані рахунків бухгалтерсь- кого обліку підприємств і організацій «Укрзалізниці» передба- чені додаткові субрахунки другого і третього порядку (табл. 4.7).

Таблиця 4. 7

Код рахунка

Назва субрахунка

другого
порядку

третього
порядку

701

 

Доход від реалізації готової продукції

702

 

Доход від реалізації товарів

703

 

Доход від реалізації робіт і послуг

 

7030

Доход від вантажних перевезень залізниці

 

7031

Доход від пасажирських перевезень залізниці

 

7032

Доход від вантажних перевезень підприємств залізниці

 

7033

Доход від пасажирських перевезень підприємств

 

 

залізниці

 

7034

Доход від вантажних перевезень інших підприємств

 

 

«Укрзалізниці»

704

 

Вирахування з доходу

705

 

Доход допоміжного виробництва

 

7050