4.6.3. Розподіл та відображення в обліку доходів від перевезень

Для забезпечення централізованого перерозподілу доходів від перевезень між залізницями та підприємствами «Укрзаліз- ниці» в установах банків згідно з вимогами інструкції НБУ про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валютах відкриваються:

централізований розподільчий рахунок «Укрзалізниці» за місцезнаходженням «Укрзалізниці»;

розподільчі рахунки за місцезнаходженням управлінь за- лізниць (Донецької, Львівської, Одеської, Придніпровської, Південно-Західної, Південної), Центру комплексного транспорт- ного обслуговування, Центру міжнародних взаєморозрахунків і контролю, Управління справами «Укрзалізниці», Укррефтрансу, технологічних центрів з обробки перевізних документів (ТехПД) та місцями інкасації виручки, отриманої за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти та пов'язані з цим по- слуги.

Для обліку коштів на цих рахунках Планом рахунків бухгал- терського обліку підприємств залізничного транспорту України передбачено відповідні субрахунки до синтетичного рахунка 31 «Рахунки в банках» (табл. 4.9).

Таблиця 4.9

Склад субрахунків для обліку грошових коштів та безготівкових розрахунків (до рахунка 31 «Рахунки в банках»)

Код рахунка

Назва субрахунка

другого
порядку

третього
порядку

311

 

Поточні рахунки в національній валюті

312

 

Поточні рахунки в іноземній валюті

313

 

Інші рахунки в банку в національній валюті

 

3130

Централізований доходно-розподільчий рахунок

 

 

«Укрзалізниці» в національній валюті