4.6.4. Облік інших доходів

магниевый скраб beletage

Серед інших доходів підприємств залізничного транспорту, які мають певні особливості відображення на рахунках, можна виділити доходи від одержаних (нарахованих) штрафів, від пога- шення втрат за незбереження вантажів і т. ін.

На залізничному транспорті штрафи, нараховані за переве- зеннями, відображаються такими бухгалтерськими записами:

в НФД:

а)         передача на структурні підрозділи сум нарахованих штрафів:

Д-т субрах. 377 — К-т субрах. 6831;

б)         отримані кошти за нарахованими штрафами:

Д-т субрах. 311 — К-т субрах. 377;

в НФБ:

Д-т субрах. 6831 — К-т субрах. 6833;

в структурних підрозділах на суму створеного доходу:

Д-т субрах. 6833 — К-т субрах. 715.

Кошти, отримані від винуватців у погашення втрат від нез- бережених перевезень, відображаються за дебетом рахунків гро- шових коштів і кредитом субрахунка 7195 «Інші доходи від опе- раційної діяльності».

Відпуск електроенергії зі структурного підрозділу «Енергоз- бут» у структурні підрозділи залізниць відображають записом:

Д-т субрах. 683 — К-т субрах. 7056, тобто як передачу послуг одного структурного підрозділу другому.

Електроенергія, спожита у виробничих цілях підрозділами своєї залізниці, відображається за дебетом на відповідних субра- хунках обліку витрат виробництва (рах. 23) за елементом «Мате- ріальні витрати» та кредитом субрахунка 683 «Внутрішньогоспо- дарські розрахунки».