5.4.4. Бухгалтерський облік виїзної торгівлі

магниевый скраб beletage

Виїзна торгівля — це роздрібна торгівля товарами широкого вжитку або харчовими продуктами не в стаціонарно обладнаному приміщенні за місцем реєстрації підприємця, а на виїзді. Її можна здійснювати по-різному: з пересувного засобу (автолавки), на ринку (у своєму або іншому місті), у стаціонарному торговому приміщенні в іншому місті (на ярмарках, виставках) і т. ін.

Виїзна торгівля пов'язана з деякими додатковими витрата- ми: на перевезення товару до місця торгівлі (а інколи і назад), на оплату за місце торгівлі, оренду торгового обладнання, оплату витрат на відрядження продавця і водія автомобіля, сплату рин- кового збору та ін. Працівника, який буде здійснювати виїзну торгівлю, необхідно забезпечити всіма документами, передбаче- ними відповідними правилами: товарно-транспортною наклад- ною, прибутково-видатковою накладною і т. ін. з позначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару.

Виручку за реалізований товар продавець може здати в касу торгового підприємства після повернення з відрядження, пере- казати поштовим відправленням, здати у банк за місцем прода- жу товарів. Усі ці особливості організації виїзної торгівлі впли- вають і на методику її відображення в обліку (табл. 5.20).

Таблиця 5.20

Відображення в обліку виїзної торгівлі

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Передані товари зі складу у підзвіт продавцю
для здійснення виїзної торгівлі

282

281

160000

2

Відображена сума торгової націнки на
передані товари

282

285

96000

3

Видано продавцю кошти у підзвіт на
відрядження

372

301

200

4

Зараховано виручку за реалізовані товари:
готівкою в касу підприємства
на поточний рахунок у банку

301
311

372
372

36000
180000

5

Відображено суму доходу від реалізації
товару (на підставі товарного звіту продавця)

372

702

216000

6

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ у
сумі виручки

702

641

36000

Продовження табл. 5.20

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Сума,

з/п

 

рахунки

грн

 

 

Дебет

Кредит

 

7

Нараховано автотранспортному підприємству

 

 

 

 

за послугу з перевезення товару:
вартість роботи без ПДВ
сума податкового кредиту з ПДВ

93
641

631
631

2700
540

8

Списано торгову націнку:

 

 

 

 

на реалізований товар

96000: (160000 + 96000) • 216000 = 81000 грн

285

282

81000

 

на залишок нереалізованого товару
96000 - 81000 = 15000 грн

285

282

15000

9

Повернено на склад залишок нереалізованого
товару

281

282

25000

10

Списано собівартість реалізованого товару
216000 - 81000 = 135000 грн

902

282

135000

11

Згідно з авансовим звітом продавця списані

 

 

 

 

витрати виїздної торгівлі:
сплачений ринковий збір

92

372

70

 

оплата за місце на ринку

93

372

20

 

витрати на відрядження

93

372

90

12

Повернуто в касу невикористані кошти,

 

 

 

 

видані під звіт продавцю на відрядження

301

372

20

13

Списано на фінансові результати:
доход від реалізації товару
собівартість реалізованого товару
витрати на збут

702
791
791

791
902
93

180000
135000
2810

 

адміністративні витрати

791

92

70