7.4. Відображення в обліку доходів підприємств ЖКГ

магниевый скраб beletage

Особливістю обліку доходів у ЖКГ є різноманітність їх скла- ду, джерел надходження, порядку визнання у бухгалтерському та податковому обліку, порядку оподаткування.

Доходи від надання послуг населенню та підприємствам визнаються при нарахуванні заборгованості споживачів за отри- мані послуги і відображаються в обліку як звичайна реалізація таких послуг. У той же час доходи за рахунок окремих надход- жень цільового фінансування визнаються у різні часові періоди:

а)         доходи від дотацій — при їх одержанні, тобто при зараху- ванні коштів на рахунки підприємства;

б)         доходи від субсидій і пільг населенню — одночасно з виз- нанням витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, тобто при нарахуванні заборгованості пільгових категорій споживачів послуг;

в)         доходи від цільового фінансування капітальних вкладень — одночасно з нарахуванням амортизації безоплатно одержаних (придбаних або створених за рахунок цільових надходжень) ос- новних засобів;

г) інших видів цільового фінансування — одночасно з вит- рачанням отриманих коштів.

У житлових організаціях не визнаються доходами надход- ження на користь інших організацій, тобто плата за комунальні послуги, яка надходить на рахунки житлової організації, а потім підлягає перерахуванню підприємствам тепло-, водопостачання і водовідведення.

Специфічним видом доходів підприємств ЖКГ може бути фінансування з бюджету та з інших джерел на усунення наслідків аварій, пов'язаних з великим ступенем зношеності мереж тепло-, водопостачання і водовідведення та інших основних засобів ЖКГ.

Специфіка відображення деяких доходів підприємств ЖКГ на рахунках полягає в такому:

доходи від більшості видів цільового фінансування відоб- ражають на субрахунку 718 як доходи від безоплатно отриманих оборотних активів;

доходи від субсидій малозабезпеченим верствам населен- ня та компенсації пільг деяким категоріям споживачів комуналь- них послуг доцільно відображати на субрахунку 703, оскільки це доходи від реалізації послуг підприємств ЖКГ;

доходи від надання в оренду основних засобів житлові організації відображають на субрахунку 703 (як доходи від ос- новної діяльності), а інші підприємства ЖКГ — на субрахунку 713 (як доходи від оперативної оренди);

транзитні платежі, які отримують житлові організації в оп- лату комунальних послуг і відразу перераховують відповідним підприємствам-постачальникам цих послуг, в житловій організації відображають при їх нарахуванні одночасно за кредитом субра- хунка 703 і за дебетом субрахунка 704 (як вирахування з доходу).

Нарахування та відображення в обліку доходів підприємств ЖКГ і пов'язаних з їх одержанням розрахунків наведено у на- ступних підрозділах цієї теми.