2.2.7. Бібліотечні фонди

магниевый скраб beletage

Бібліотечні фонди складаються із книг, журналів, підшивок газет, які знаходять-ся в технічній бібліотеці підприємства і в технічному архіві. Не належать до основнихзасобів витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення госпо-дарської діяльності та передплати спеціалізованих періодичних видань.

Бібліотечні фонди класифікують за характером видання і за тематикою.

Наводимо приблизний план субрахунків третього порядку до рахунку 111 «Біб-ліотечні фонди», який розроблено згідно з Інструкцією № 291. Ознак Х означає те-матичний шифр.

1110Х Книги.

1111 Х Брошури.

1112Х Спеціалізовані технічні видання.

1113Х Картографічні видання.

1114Х Образотворче видання.

1115Х Офіційно-документальне видання.

1116Х Кіно-, фотодокументи.

1117Х Документи на компакт-дисках.

1118Х Інші документи.

Аналітичний облік бібліотечних фондів ведеться за тематичним, алфавітним аболінгвістичним принципом.