2.2.8. Інвентарна тара

магниевый скраб beletage

Інвентарною тарою називають необоротну тару, яка не передається разом з про-дукцією. Облік інвентарної тари ведеться на окремому субрахунку 115 «Інвентарнатара».

Інвентарна тара може використовуватись для внутрішньозаводського переміщен-ня вантажів, а також для доставки продукції (товарів) покупцям. При цьому вона збе-рігає своє основне призначення: не передається споживачам, а залишається на балансіпідприємства із терміном використання більше одного року. Приблизний план субра-хунків третього порядку до субрахунка 115 розроблено згідно з Інструкцією № 291:

Цистерни.

Баки.

Бочки.

Каністри.

Балони.

Ящики.

Котушки.

Контейнери.

Мішки.

Спеціальні пакети.

Інші види тари.

Облік тари ведеться у натурально-вартісних показниках за кожним об'єктом згрупуванням за видами тари.