2.2.9. Предмети прокату

магниевый скраб beletage

Предметами прокату називаються основні засоби, які передаються громадянам уплатне використання на певний термін. Предмети прокату обліковуються на субра-хунку 116 «Предмети прокату». План субрахунків третього порядку до субрахунку116 розроблено згідно з інструкцією № 291:

Автомобілі.

Водний транспорт.

Інший транспорт.

Побутова техніка.

Спортивний інвентар.

Предмети розкоші.

Одяг.

Інші предмети прокату.

Аналітичний облік ведеться за кожним об'єктом.

Вартість незавершених капітальних інвестицій не є об'єктом амортизації. До цьо-го об'єкта не треба застосовувати облікових процедур, пов'язаних з амортизацією: ви-значати строк корисного використання, установлювати ліквідаційну вартість та ін.

Для цілей розрахунку оподаткування прибутку основні засоби поділяються начотири групи (до 1 січня 2003 року було три):

група 1: будівлі, споруди, їхні структурні компоненти і передавальні пристрої,у тому числі житлові будинки та їхні частини (квартири і місця загальногокористування), вартість капітального поліпшення землі;

група 2: автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі;побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, іншеконторське (офісне) обладнання, пристрої до нього;

група 3: будь-які інші основні фонди, не зараховані до групи 1, 2 і 4;

— група 4: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичногооброблення інформації, їхнє програмне забезпечення, пов'язані з ними засобидруку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі сотові),мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних предметів.Таке групування виконане з метою уніфікації процесу нарахування амортизаціїдля податкового обліку. Чим більший термін використання об'єктів основних фондівпевної групи, тим менша норма амортизації.