2.7.3. Придбання основних засобів шляхом обмінуна інші активи, роботи (послуги)

магниевый скраб beletage

При передачі інших, крім основних засобів, активів, може використовуватисяметод визначення первісної вартості отриманих у процесі обміну основних засобів,виходячи зі справедливої вартості переданих активів. За роботами (послугами) ви-значити первісну вартість неможливо. У цьому випадку первісна вартість об'єкта ви-значається, виходячи з договірної вартості робіт (послуг).

Бухгалтерські проведення щодо обліку бартерних операційз основними засобами

Бухгалтерські проведення щодо обліку бартерних операційз основними засобами

Схему бухгалтерських записів при придбанні основних засобів в межах товарооб-мінних (бартерних) операцій, коли відвантаження товару (виконання робіт, наданняпослуг) передує одержанню об'єкта основних засобів, наведено в табл. 2.11.

Таблиця 2.11

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Визнання доходів від реалізації товару

361

702

702

791

2

Податкові зобов'язання з ПДВ

702

641

3

Відвантаження товару по собівартості (ціні покупки) то-вару

791

902

902

281

4

Визначення фінансового результату

793

441

5

Одержання об'єкта основних засобів

152

631

6

Податковий кредит з ПДВ

641

631

7

Залік дебіторської і кредиторської заборгованостей

631

361

8

Введення об'єкта в експлуатацію

104

152

Схему бухгалтерських записів находження основних засобів у межах товарооб-мінних (бартерних) операцій, коли одержання об'єкта основних засобів і введенняйого в експлуатацію передує відвантаженню товару (виконанню робіт, наданню по-слуг), наведено в табл. 2.12.

Таблиця 2.12

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Одержання об'єкта основних засобів

152

631

2

Відображення ПДВ

644

631

3

Податкові зобов'язання

643

641

4

Введення об'єкта основних засобів в експлуатацію

104

152

5

Відвантаження товару (роботи, надання послуги)(підписання акта прийому-передачі):за ціною продажу

361

702

702

791

Відображення ПДВ

702

641

Продовження табл. 2.12

 

По собівартості (ціні покупки) товару

791

902

902

281

Визначення фінансового результату

791

441

6

Податковий кредит

641

644