2.7.4. Виготовлення основних засобів власними силами

магниевый скраб beletage

У П(С)БО 7 не встановлено спеціальних правил оцінювання виготовлених(створених) підприємством об'єктів основних засобів. За змістом п. 8 П(С)БО 7, такіоб'єкти оцінюються за фактичною собівартістю їхнього виготовлення, монтажу, на-лагодження, будівництва.

Підприємства можуть виготовляти (будувати) основні засоби власними силами,так званим господарським способом або із залученням підрядної організації — під-рядним способом.

До складу витрат підприємства з виготовлення (будівництва) основних засобів,як правило, належать:

витрати з придбання будматеріалів та інших матеріалів, необхідних для виго-товлення (спорудження) основних засобів;

витрати на заробітну плату (з відповідними нарахуваннями) працівників, зай-нятих у будівництві (спорудженні) об'єкта основних засобів;

оплата послуг підрядників, задіяних для будівництва (спорудження) об'єктаосновних засобів.

Приклад 2.5. Підприємство провело закупівлю будівельних матеріалів та інших матеріалівна суму 60 000 грн (у тому числі ПДВ 10 000 грн) для будівництва складського приміщення насвоїй території. Крім того, спеціалізованому підприємству за підведення комунікацій (освіт-лення, вода, тепло) до об'єкта основних засобів сплачено 9000 грн (у тому числі ПДВ 1500 грн).Також нарахована заробітна плата будівельникам, які зараховані у штат підприємства, на суму10 000 грн з відповідними нарахуваннями на неї у фонди соціального страхування. Збудованийоб'єкт введено в експлуатацію.

Бухгалтерські записи за зазначеними операціями показано в табл. 2.13.

Таблиця 2.13

Бухгалтерські проведення щодо надходження основних засобів,створених власними силами

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Одержання будівельних матеріалів

205,209

631

50 000

2

Податковий кредит

641

631

10 000

3

Погашення кредиторської заборгованості передпостачальником устаткування

631

311

60 000

4

Списання будматеріалів і інших матеріалів наспорудження об'єкта основних засобів

151

205, 209

50 000

5

Одержання послуг по підведенню промисловихкомунікацій до об'єкта основних засобів

151

631

7500

Продовження табл. 2.13

6

Податковий кредит

641

631

1500

7

Погашення кредиторської заборгованості передпідрядником

631

311

9000

8

Нарахування зарплати будівельникам, що споруд-жували об'єкт основних засобів

151

661

10 000

9

Нарахування на зарплату будівельників до Пен-сійного фонду

151

651

3200

до Фонду соціального страхування в зв'язку зтимчасовою втратою працездатності

151

651

400

до Фонду соціального страхування на випадокбезробіття

151

653

150

10

Введення об'єкта в експлуатацію

103

151

71 250