2.8.2. Безоплатна передача основних засобів

магниевый скраб beletage

Для цілей бухгалтерського обліку безоплатна передача активів не визнається до-ходом. Так, згідно з п. 5 П(С)БО 15 «Дохід» дохід визнається в разі збільшення ак-тиву або зменшення зобов'язання, що зумовлює збільшення власного капіталу (завинятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови,що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Очевидно, що при безоплатній передачі об'єктів основних засобів не виконуєтьсяжодна з умов визнання доходу: не відбувається ні збільшення активу, ні зменшеннязобов'язання, яке б зумовлювало зростання власного капіталу.

При безоплатній передачі об'єктів основних засобів у бухгалтерському обліку впідприємства виникнуть витрати. Відповідно до п. 6 П(С)БО 16 «Витрати», витрата-ми звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань,що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком змен-шення капіталу в результаті його вилучення або розподілу власниками), за умови,що ці витрати можуть бути оцінені. Безоплатна передача об'єктів основних засобів євибуттям активів і може бути оцінена, і отже, включається до складу витрат підпри-ємства. Такі витрати, відповідно до Інструкції № 291 підприємства, що застосовуютьрахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності», відображаютьсяу складі інших витрат на рахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності».

Підприємства, що застосовують у бухгалтерському обліку тільки рахунки класу8, при відображенні зазначених витрат застосовують рахунок 85 «Інші витрати».

У бухгалтерському обліку операції з безоплатної передачі об'єктів основних засо-бів відображаються аналогічно операціям по списанню основних засобів (табл. 2.16).

Таблиця 2.16

Безоплатна передача об'єктів основних засобів

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерськийоблік

Дебет

Кредит

1

Списання суми нарахованого зносу по переданому об'єкту основ-них засобів

131

104

2

Списання залишкової вартості переданого об'єкта основних за-собів

 

 

- підприємствами, що використовують рахунки класів 8 і 9

977

104

- підприємствами, що використовують тільки рахунка класу 8

85

104

3

Коригування податкового кредиту по ПДВ (методом «червонесторно»)

641

644

4

Списання суми коригування

 

 

 

- підприємствами, що використовують рахунки класів 8 і 9

977

644

- підприємствами, що використовують тільки рахунка класу 8

85

644

5

Списання витрат на фінансовий результат

 

 

- підприємствами, що використовують рахунки класів 9 і 8

793

977

- підприємствами, що використовують тільки рахунки класу 8

793

85