Питання для самоперевірки

магниевый скраб beletage

1. Що включає в себе професійна компетентність психолога?

2. Які вимоги ставляться до підготовленості психолога в галузі психології?

3. Які здібності потрібні для успішної роботи у сфері нау­кової психології?

4. Як оцінюється професійна кваліфікація практичних пси­хологів?

5. Перерахувати найважливіші принципи етики практично­го психолога.

6. Які розчарування можуть виникати на шляху професій­ного становлення студента — майбутнього психолога?

7. Які особистісні якості можуть стати передумовою для занять психологією?

8. Які особистісні якості більше всього проявляються у психологів із дослідницькою орієнтацією?

9. Які особистісні якості більше всього проявляються у психологів з практичною орієнтацією?