Питання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1. Які вчені зробили вагомий внесок в розвиток педагогічної психології в кінці XIX — на початку XX століття,

2. Хто автор першої шкали для вимірювання інтелекту?

3. Зміст педології як наукової і практичної сфери діяльності.

4. Створення шкільної психологічної служби в СРСР на по­чатку 70-х рр.

Завдання для самопідготовки

1. Визначте статус психологічної служби в залежності від адміністративної підлеглості і організаційної структури.

2. Охарактеризуйте етапи становлення шкільної психоло­гічної служби.