Питання для самоперевірки

магниевый скраб beletage

1. Що вивчає медична психологія?

2. Які вчені і практики зробили вагомий внесок у первинний розвиток медичної психології?

3. У чому полягає завдання медичної психології як приклад­ної науки?

4. Які основні розділи клінічної психології?

5. Що таке раціональна психотерапія?

6. У чому полягає сутність психоаналізу як методу психо­терапії?

7. В яких закладах можуть працювати медичні психологи?

8. Які напрямки розвитку психологічної служби на даний час є найбільш актуальними і перспективними?

Завдання для самопідготовки

1. Охарактеризуйте етапи виділення медичної психології як галузі прикладної психології у самостійну науку.

2. Охарактеризуйте основні методи клінічної психодіагно­стики.