Питання для самоперевірки : Психологія : B-ko.com : Книги для студентів

Питання для самоперевірки

1. На перехресті яких традиційних галузей психології' виникла вітчизняна економічна психологія?

2. Які були основні напрямки досліджень економічної психології у другій половині XX століття?

3. Які основні функції' економіста-психолога фірми?

4. Використання психології в рекламі.

Завдання для самопідготовки

1. Окресліть основні проблеми сучасної економічної психології.

2. Визначте напрямки досліджень в сфері реклами.