Питання для самоперевірки

магниевый скраб beletage

1. Охарактеризуйте галузі юридичної психології.

2. Визначте предмет і завдання кримінальної психології.

3. Визначте предмет і завдання судової психології.

4. Визначте предмет і завдання пенітенціарної психології.

5. Які основні сфери діяльності психологів у галузі юридич­ної психології?

6. Для розв'язання яких кримінально-правових завдань особ­ливо необхідні знання психології обвинувачуваного?

7. Перерахувати типові випадки, коли призначається судо­во-психологічна експертиза.

8. Які завдання виконує психолог у пенітенціарній системі? Завдання для самопідготовки

1. Окресліть завдання психолога на попередньому слідстві.

2. Проведіть судово-психологічну експертизу.