Тема 2. Конфліктні ситуації, шляхи їх розв'язання (практичне заняття) : Психологія : B-ko.com : Книги для студентів

Тема 2. Конфліктні ситуації, шляхи їх розв'язання (практичне заняття)

Мета: Закріплення знань про сутність і причини конфліктів, розвиток умінь аналізу конфліктних ситуацій різних типів і фор­мування уміння приймати управлінські рішення в складних ситу­аціях соціальної взаємодії.