Структура заняття.

магниевый скраб beletage

1. Підготовчий етап.

2.Хід заняття.

3.Підсумок проведеної роботи.

Підготовчий етап. За один-два тижні співробітникам повід­омляють, що буде проводитись заняття у формі розв'язання кон­кретних конфліктних ситуацій. Повідомляється тема і мета за­няття, пропонується відповідна література для самостійного ознайомлення.

Хід заняття. Учасникам заняття пропонують розв'язати конк­ретні ситуації, відповісти на поставлені запитання, обґрунтувати різні можливі варіанти розв'язку.

Ситуація 1.

Ви недавно призначені менеджером по кадрах. Ви ще погано знаєте співробітників організації, а вони ще не знають вас в об­личчя. Ви йдете на засідання до генерального директора. прохо­дите повз кімнату для паління і помічаєте двох співробітників, які палять і про щось жваво розмовляють. Повертаючись з засі­дання через годину, ви знову бачите тих же людей у кімнаті для паління за розмовою.

Запитання: Як би ви вчинили у цьому випадку? Поясніть свої дії.

Ситуація 2.

Ви керівник відділу. У відділі напружена атмосфера, вчасно не виконується запланована робота. Не вистачає співробітників. Від'їжджаючи у відрядження, ви випадково зустрічаєте свою підлеглу — молоду жінку, яка вже два тижні знаходиться на лі­карняному, але на даний момент виглядає зовсім здоровою. Вона когось з нетерпінням чекає в аеропорту.

Запитання: Як ви вчините у такому випадку? Поясніть свої дії.

Ситуація 3.

Одна співробітниця дорікає другій з приводу численних і час­то повторюваних помилок в роботі. Друга співробітниця сприй­має дорікання як образу. Між ними виникає конфлікт.

Запитання: В чому причина конфлікту? Як би ви на неї відреа- гували як керівник, як кожна з конфліктуючих сторін? Як можна було б попередити конфлікт?

Ситуація 4.

Керівник прийняв на роботу спеціаліста, який повинен пра­цювати під керівництвом його заступника, не погодившись із своїм заступником. Через деякий час проявилась нездатність прийнятого на роботу працівника виконувати свої обов'язки. За­ступник керівника повідомив про це у службовій записці.

Запитання: Як би ви вчинили, якби були керівником? Запро­понуйте варіанти дій керівника.

Цінність цього заняття полягає в тому, що його учасникам до­велося виконувати різні професійні ролі, соціально обґрунтову­вати позицію і вчинки у цих ролях, аналізувати ситуацію, пропо­нувати рішення, доводити його доцільність.

Людина, яка програє різні ролі, об'єктивніше відноситься до вчинків інших людей та до своїх власних.