Тема 4. Управління конфліктами в організації

магниевый скраб beletage

Ділова гра «Реформування організації» (практичне заняття).

Мета: Розвивати у співробітників навички аналізу конфліктів в організації і формування у них уміння вести ділову дискусію з питань, на розв'язання яких існують різні точки зору.

Організація роботи.

Ігрова ситуація. Впровадження нових технологій у виробни­чий процес підприємства привело до того, що, на думку головно­го технолога, існування одного з підрозділів стало недоцільним. На одному з засідань головний інженер висунув ідею злиття цьо­го підрозділу з іншим, суміжним за технологією. Пропозиція го­ловного інженера викликала опір з боку керівників підрозділів, які пропонують об'єднати.

Порядок проведення гри.

Підготовчий етап. За один — два тижні учасникам заняття повідомляють про проведення ділової гри, називають тему, мету, ігрову ситуацію.

У процесі заняття:

1. Розподіляються ролі серед учасників: директор підприємст­ва, головний технолог, головний інженер, керівники підрозділів,

які пропонують реорганізувати в один. Інші учасники виконують роль експертів.

2. Учасникам уточнюють зміст ігрової ситуації, взятої з даної структури або з іншої організації.

Розігрується засідання, яке очолює керівник підприємства чи організації, яку вибрали для ділової гри.

Ігровий сценарій може бути проведений 2—3 групами учас­ників.

Далі проводиться аналіз запропонованих рішень кожною гру­пою учасників і робляться відповідні висновки і обґрунтування щодо доцільності прийнятих рішень. Потім підводяться загальні висновки в плані розв'язання спірного питання, а також в плані коректності виступів, обґрунтованості пропозицій, уміння вести дискусію, відстоювати свою точку зору так, щоб не доводити справу до конфлікту.

Практика показала, що спочатку учасники заняття не дуже ак­тивно включаються в гру, особливо коли тема віддалена від зміс­ту їх роботи.

А коли взяли тему, пов'язану з специфікою роботи компанії «Фармація» і запропонували кілька варіантів реформування, то активність учасників різко зросла навіть у випадку пропозиції в ігровому варіанті. Учасники уявили собі, як би вони вчинили, як­би така ситуація склалася насправді в даній компанії.

Гра пройшла цікаво, конструктивно, мета заняття була досяг­нута.