Питання для самоперевірки

магниевый скраб beletage

1. Які Ви знаєте соціально-психологічні теорії кінця XIX ст. ?

2. Які Ви знаєте етапи становлення експериментальної соціальної психології?

3. Які Ви знаєте етапи становлення і розвитку прикладної соціальної психології?

4. Роботи яких європейських вчених найбільш відомі в су­часній соціальній психології?

5. Які Ви знаєте галузі наукових досліджень сучасної соціа­льної психології?

6. Які основні завдання практичного психолога на виробни­цтві чи в організації?

7. Коли був покладений початок фундаментальних і сис­тематичних досліджень в галузі політичної психології?

8. Які Ви знаєте напрямки практичного вивчення соціально- психологічних явищ у сфері політики?

9. Охарактеризуйте напрямки роботи сімейного психолога.

Завдання для самопідготовки

1. Визначте науково-практичні психологічні проблеми сім'і.

2. Визначте основні професійні позиції соціального психоло­га в соціально-психологічному дослідженні на виробництві чи фірмі.