6.1.2. Остеохондроз і його прояви у людини

магниевый скраб beletage

Ця хвороба широко розповсюджена і настільки небезпечна, щовходить у п'ятірку тих видів патології, які призводять до втрати пра-цездатності чи інвалідності, її не виявляють лише у грудних дітей. УРосії виявлено 25 млн хворих, а в Україні майже 12 млн. (0,3-0,6% ізних стають інвалідами). Остеохондроз (від osteon - кістка, chondros -хрящ) - захворювання запальної або незапальної етіології хрящовоїчастини кісток, що супроводжується мінералізацією хрящів. Інша на-зва - дегенеративно-дистрофічний вертеброгенний процес.

Дегенеративним він є тому, що відбувається заміщення функціо-нально активної тканини на неактивну, тобто відкладаються солі ка-льцію в хрящах, дисках, м'язах.

Дистрофічним його називають через порушення живлення тка-нин, які втрачають здатність витримувати навантаження на хребет.

Вертеброгенний (від vertebra - хребець), тобто ураження почина-ється від хребців, але не зупиняється на них, а розповсюджується на

суглоби, м'язи, зв'язки, шкіру і навіть внутрішні органи.

Слід зазначити, що остеохондроз значно "помолодшав", зараз зу-стрічається багато людей молодших 40 років, які хворіють на нього. Воснові остеохондрозу лежать зміни в міжхребцевих дисках. При цьо-му диски деформуються, розшаровуються з наступним залученням допатологічного процесу тіл суміжних хребців, міжхребцевих суглобів ізв'язків.

Перша стадія захворювання - це тріщина фіброзного кільця, яказ'являється внаслідок порушення трофіки диска, сильного його пере-вантаження. Часто-густо в цю фазу хвороби людина відчуває лишедискомфорт. Інколи фаза триває місяцями в прихованій формі, лишепровокуючий фактор (підйом вантажу, незручний рух тощо) викликаєпрояв хвороби.

Тому для виявлення захворювання слід пройти повне неврологіч-не, хірургічне і рентгенологічне дослідження.

Друга стадія характеризується подальшим руйнуванням фіброз-ного кільця, порушенням фіксації хребців між собою, зменшуютьсяміжхребцеві щілини, що призводить до стискання нервів і судин, ви-никнення болю.

Третя стадія - це розрив фіброзного кільця й утворення міжхреб-цевої грижі, може розвиватись лордоз (від lordos - вигнутий) - вигінззаду наперед, кіфоз (від kyphos - згорблений) - вигін спини угору,сколіоз (від scoliosis - викривлений) - вигін хребта ліворуч або пра-воруч.

Четверта стадія - це болюче ущільнення й зміщення хребців,утворення патологічних кісткових розростань, порушення рухомостіхребта, гострий біль при різких рухах. Ця стадія завершується інвалі-дністю.

За такими стадіями проходить остеохондроз у всіх відділах хреб-та, але у кожному існують певні особливості перебігу.

Шийний остеохондроз супроводжується болем в ділянці шиї, по-тилиці, плечей, лопаток, інколи віддає в руку, буває оніміння рукуночі, дратівливість, депресія, реакція на зміну погоди, тиску, біль уділянці серця, що нагадує стенокардію.

Грудний остеохондроз проявляється болем у ділянці серця, загрудиною, поміж лопатками.

Попереково-крижовий остеохондроз характеризується болем,прострілами в попереку, люмбаго (гострий біль у попереку), онімін-ням ніг, судорогами в литкових м'язах.

При всіх формах остеохондрозу спостерігається головний біль,озноб або жар, перепади кров'яного тиску, підвищена втомленість.

Радикуліт (від radicula - корінець) - це ураження корінців нервівспинного мозку внаслідок ушкодження міжхребцевих дисків, це одиніз наслідків остеохондрозу, який спричиняє страждання мільйонамлюдей. Грудна форма супроводжується міжреберною невралгією.

Інколи разом з остеохондрозом розвивається деформуючий спон-дильоз (від spondylos - хребець). При цьому переродження міжхреб-цевого диска починається не з ядра, а з фіброзного кільця, волокнаякого збільшуються та виходять за межі хребця, досягаючи передньоїподовжньої зв'язки хребта, травмуючи її. Ця зв'язка відшаровуєтьсята мінералізується, тобто з неї виникають кісткові утворення. Хворобарозвивається поступово, виникають стійка біль, скутість рухів, попе-рековий лордоз, а в подальшому повна втрата рухливості хребта.

Біль у попереку може бути викликаний також і остеопорозомхребців, які стають тонкі та руйнуються, особливо при дефіциті в ор-ганізмі кальцію та міді.