9.3. Порушення діяльності серцево-судинноїсистеми та їх запобігання

магниевый скраб beletage

Захворювання серця та судин найбільш поширені у світі. Вонизумовлюють понад 50% загальної смертності, до того ж вони частовикликають тимчасову або постійну втрату працездатності. Раніше цебули хвороби людей похилого віку, але тепер усе частіше такі захво-рювання виявляють у молодому віці.

Усі серцево-судинні захворювання поділяють на

хвороби серця (інфаркт міокарда, аритмія, вади серця, міокар-дит);

хвороби артерій (дистонія, атеросклероз, гіпертонічна хворо-ба; інсульт),

хвороби вен (варикозне розширення, тромбофлебіт).

Інфаркт міокарда виникає через припинення кровопостачання

до частини міокарда, загибелі внаслідок цього клітин і припиненнянормального функціонування серця. Сприяють цьому перевтома,надмірні фізичні або психічні навантаження тощо.

Аритмія - це порушення послідовності та повноти скороченьокремих частин серця. Вона виникає через ураження серцевого м'язата провідної системи отруйними речовинами або є наслідком надмір-ної нервової стимуляції вузлів серця.

Дистонія - це порушення тонусу судин. Переважно виникає че-рез виснаження нервової системи, гіподинамію, ураження м'язовихелементів стінок судин.

Інсульт - це гостре порушення кровообігу в головному мозку,що викликає розлад функції центральної системи й усього організму,завершується втратою окремих частин мозку або смертю. Різке змен-шення еластичності судин при зростанні кров'яного тиску завершу-ється їхнім розривом та крововиливами у мозок. Причинами хворобиє атеросклероз, гіпертонія, емоційне напруження.

Атеросклероз - хронічне захворювання, що характеризуєтьсяпотовщенням стінок судин, звуженням їхнього просвіту, утвореннямтромбів. Причинами атеросклерозу є ожиріння, вживання алкоголю,паління, цукровий діабет.

Гіпертонічна хвороба - загальне захворювання, що проявляєть-ся зростанням кров'яного тиску. Йому сприяють перевантаження,ураження нирок, вживання алкоголю, паління. Також буває спадко-вою хворобою, через генетичні аномалії.

Численні дослідження свідчать про те, що основними факторамиризику захворювань серцево-судинної системи є:

гіподинамія;

шкідливі звички (паління, алкоголь, наркотики);

емоційні стреси;

нераціональне харчування;

забруднення довкілля.

Найбільш ефективно запобігають захворюванням фізична праця таспорт. Фізичні вправи та ігри зміцнюють серцевий м'яз, покращуютьтонус судин. Ступінь та придатність фізичних навантажень для кожноїлюдини слід оцінювати за роботою серця та судин. Для підтриманняздоров'я необхідно тричі на тиждень виконувати вправи по 30 хв., підчас яких частота серцевих скорочень буде в межах 130-140 за хвилину.

Важливим профілактичним засобом є уникнення негативнихемоцій. Стриманість, доброзичливість, відсутність страху - запорукане лише доброго настрою, але й здоров'я.

Дотримання режиму харчування, споживання в обмеженій кіль-кості жирної їжі, солі, цукру, використання продуктів із високим умі-стом вітамінів є необхідним для нормального стану серця та судин.

Розділ 9

Загальне уявлення про серцево-судинну систему людини.

Серце та його функції.

Функції судин.

Особливості серцево - судинної системи у тренованих і нетрено-ваних людей.

Причини порушення діяльності серцево-судинної системи.

Інфаркт міокарда.

Атеросклероз.

Гіпертонічна хвороба.

Аритмія.

Дистонія.

Інсульт.

Ішемічна хвороба серця.

Заходи і засоби запобігання хворобам серця і судин.

Розділ 10. ЗДОРОВ'Я ТА ДОВГОЛІТТЯ