11.1. Наркоманія та її розповсюдження

магниевый скраб beletage

Наркоманія - це захворювання, яке виникає внаслідок вживанняспецифічних препаратів, які отримали загальну назву наркотики. Во-но характеризується нездатністю стриматись від споживання постійнозростаючої кількості наркотиків. При цьому виникає стійка фізична тапсихічна залежність від них, що проявляється ураженнями внутрішніхорганів, розладами психіки, розвитком абстинентного синдрому (відabstinentia - повне утримання від уживання чогось), так званої ломкиу наркоманів або похмілля в алкоголіків.

Споживання наркотиків викликає наркотичну ейфорію (відeuphoria - піднесеність), досягнення якої вимагає з часом усе більшоїїхньої кількості, усі бажання зводяться до одного - дістати все більшей більше наркотичної речовини.

Наркоманія - це загальний термін, що включає кілька форм зале-жності.

Толерантність (витримування) до наркотику збільшується вміру того, як організм звикає до нього. Зі збільшенням толерантностізростає кількість наркотику, необхідна для одержання колишньогоефекту.

Залежність - це термін, який описує стан звикання організмужити під впливом наркотику. Коли прийом наркотику припиняється,наркоман відчуває крайній дискомфорт, тобто синдром скасування.

Психологічна залежність - потреба або бажання продовжу-вати приймати наркотик, незалежно від того, чи є фізична залежність,чи немає. Однак людина після довгого вживання або застосуванняпри специфічних обставинах може звикати до наркотику.

Розвиток наркоманії відбувається у три стадії:

початкова або звикання, коли змінюється реактивність та фо-рмується психічна залежність;

середня або хронічна, коли формується фізична залежністьвід наркотиків, перебудовується функціональна діяльність організму,порушується нормальна робота його органів і систем, що викликає зчасом нестерпно болісні відчуття;

пізня або виснаження, коли руйнуються структури нервовоїта інших систем, людина втрачає контроль за своїми вчинками, незда-тна аналізувати та адекватно оцінювати свій стан.

Проблеми наркоманії хвилюють увесь світ. Вважається, що на Зем-лі понад 1 млрд. людей уживає наркотики. Не є винятком і Україна.

Доповідь Координаційного комітету по боротьбі з корупцією таорганізованою злочинністю від 24 січня 2002 року "Про стан протидіїнезаконному обігу наркотиків, психотропних речовин і прекурсорівта зловживання ними, ефективності заходів, спрямованих на запобі-гання негативному впливу наркоманії на молодь протягом 2000-2001років" містить деякі цифри. Так, на початок 2002 р. в Україні офіційновиявлено 107100 наркоманів, серед яких 68% старших за 30 років,78% - непрацюючі, майже 25% - жінки, 5400 - неповнолітні. Фахівцівважають, що реальні показники перевищують наведені у 10 разів.Таким чином, серед 500 українців є 1 наркоман. Щорічно береться наоблік 10-15 тис. наркоманів.

За даними МВС України, протягом 2001 року особи у наркотич-ному стані вчинили 14,5 тис. злочинів, більшість із яких з метою оде-ржати кошти на придбання наркотичних засобів.

Надзвичайно поширено такі наркотики, як алкоголь та тютюн.

Чинниками, що сприяють поширенню наркотиків, є:

величезні прибутки від торгівлі ними;

поширення у мистецтві та масовій культурі творів, які пока-зують задоволення від уживання наркотиків, створюють позитивнийобраз наркоманів;

зниження негативного ставлення з боку суспільства, родичівта знайомих на вживання наркотиків.