11.2. Вплив наркотиків на фізичне та психічнездоров'я, репродуктивну функцію людини

магниевый скраб beletage

Висунуто кілька теорій дії наркотиків на організм - фармакологі-чну, нервово-гуморальну та змішану.

Більшість психоактивних наркотиків хімічно подібні до речовин,які виділяються нервовими клітинами при їхній стимуляції. Ці речо-вини взаємодіють з іншими нервовими клітинами, що забезпечує пе-редачу імпульсів та реагування на них. До таких речовин належатьсеротонін і ендорфіни, які контролюють настрій, емоції, вивільнення

гормонів, а також зменшують відчуття болю.

Психоактивні наркотики підсилюють вплив цих природних речо-вин, викликаючи підвищену реакцію з боку рецепторів (відчуття"кайфу"). Потім зворотний зв'язок викликає їхнє менше виділення,якщо ж наркотик продовжувати приймати, то виділення припиняєть-ся. Для досягнення попереднього задоволення потрібно все більше йбільше наркотику. Припинення вживання наркотику приводить донеприємних фізичних наслідків, тому що виділення природних речо-вин не відновлюється протягом декількох днів. уУцей час організмзмушений обходитися без наркотику і без них.

Одні наркотики придушують нервову активність мозку, іншістимулюють її, у цьому полягає розходження в їхніх психічних ефек-тах. Має значення кількість прийнятого наркотику, його чистоту таконцентрація, шлях уведення, а також психічний і фізичний стан лю-дини, яка вживає наркотики, її очікування та реакція оточуючих.Ефект часто підсилюються, якщо приймають наркотики стомленимичи голодними.

Психоактивні наркотики підрозділяють на чотири головні групивідповідно до їхнього впливу: депресанти, стимулятори, галюциноге-ни і маріхуана.