5. Страховий фонд особливо цінних документів

магниевый скраб beletage

Страховий фонд особливо цінних документів — це су-купність страхових копій особливо цінних та важливих (в т.ч.і секретних) документів, які зберігаються в архівіпідприємства.

Страховий фонд створюється з метою збереження цінноїдокументальної інформації на випадок втрати або пошкод-ження оригіналів документів, він є недоторканим і має зберіга-тися територіально відокремлено від оригіналів документів, зяких зроблено страхові копії.

Облік страхового фонду ведеться в книзі обліку надход-жень і вибуття страхового фонду і фонду користування та вописах страхового фонду.

Описи страхових копій розглядають ЕК підприємств іпісля схвалення їх направляють на затвердження ЕПК дер-жавної архівної установи.