Запам'ятайте:

магниевый скраб beletage

Головне завдання психології праці - вивчати та допомагати людині будувати оптимальну мотивацію та змістовну насиченість праці.

Парадигма інтегрує в собі теорію, спосіб діяльності в науці, модель, зразок розв'язання дослідницьких задач.

Сутність парадигми частково розкривається поняттям "дисци­плінарна матриця". Дисциплінарна тому, що враховує належність учених до певної дисципліни. Матриця - тому, що вона складена з упорядкованих елементів різного роду, кожний з яких передбачає подальшу специфікацію.

Закони - відкриті стійкі зв'язки між явищами дійсності, які до­зволяють їх описати, пояснити та передбачити.

Теорії - формулювання цілісного уявлення стосовно закономі­рностей та суттєвих властивостей певної предметної галузі дійсно­сті, що виникають на основі гіпотез.

Гіпотези - наукові передбачення щодо властивостей та зв'язків, що вивчаються.

Обґрунтуйте вислів: усяка праця є діяльністю, але не кожна діяльність - це праця.