Визначення:

магниевый скраб beletage

Психотехніка - галузь прикладної психології, яка береться за розв'язання задач суспільного життя, спрямованих на майбутнє.

Під професійною орієнтацією Н.С.Пряжников, Е.Ю.Пряж­никова (2001 с.328) розуміють „широкий, вьіходящий за рамки пе- дагогики и психологии комплекс мер по оказанию помощи в вибо­ре профессии"; під профконсультацією - „индивидуально ориен- тированную помощь в профессиональном самоопределении".

Професійне самовизначення є більш конкретним поняттям, що характеризує наявність в індивіда диплома, сертифіката тощо.

Поняття особистісне самовизначення означає особистісні осо­бливості „життєвих сценаріїв", домінуючі у суспільстві ціннісні орієнтації тощо.