Обгрунтуйте: : Психологія праці : B-ko.com : Книги для студентів

Обгрунтуйте:

У чому полягає основна причина кризи „психотехніки"? Чому за концепцією „ситуаційного підходу" немає єдино правиль­ного способу управління організацією та виробництвом?

Розкрийте зміст основних понять таких шкіл:

„школи людських відносин"; "емпіричної школи"; „школи соціаль­них систем".