Творче завдання

магниевый скраб beletage

1. Назвіть найбільш значущі періоди В розвитку психології пра­ці.

2. Назвіть основні детермінанти розвитку психології праці.

3. Спробуйте виявити основні причинно-наслідкові співвідно­шення між наукою, державою, суспільством.

Конспект першоджерел

Леонова А.Б., Черньїшева О.Н. Психология труда и организа- ционная психология: современное состояние и перспективи разви- тия: Хрестоматия. - М.: Радикс, 1995. - 448 с.