1.3. Основні складові психології праці 1.3.1. Основні розділи психології праці

магниевый скраб beletage

Психологія праці продовжує інтенсивно розвиватися. Так, за останні двадцять - тридцять років виникли і виділилися в нові са­мостійні дисципліни:

- розвиток суб'єкта діяльності та психологія професіоналізму;

- розвиток людини в праці, психологічні можливості професій­ного та особистісного самовизначення;

- особливі умови праці;

- операційно-смислові структури досвіду;

- перцептивний світ спеціаліста;

- акмеологічні інваріанти професіоналізму;

- системний підхід до проектування соціотехнічних систем, ро­боче навантаження та його виміри, професійний стрес, професійне навчання, задоволеність працею, мотивація, сенс праці та її суб'єктивна значущість;

- теорія, методологія та методи визначення професійної прида­тності, інформаційні технології та „людській фактор" у комп'ю­терних системах тощо.

Сьогодні науковці та практики, характеризуючи сучасний стан розвитку психології праці розділяють її на:

1) психологію праці у широкому та вузькому сенсі;

2) інженерну психологію;

3) організаційну психологію;

4) професійну орієнтацію;

5) професійне навчання.