1.3.2. Психологія праці

магниевый скраб beletage

Поняття психології праці розглядається в двох аспектах, а саме:

- психологія праці в широкому сенсі - це комплекс наукових дис­циплін про працю як культурну та соціальну активності людини, яка виступає в якості її суб'єкта, її ключового компонента, її "сис­темоутворюючого фактора";

- психологія праці (у вузькому значені) вивчає закономірності дія­льності людини як суб'єкта, як індивіда.

У компетенцію психології праці входять:

а) розроблення методології та понятійного апарату;

б) аналіз відносин, параметрів та динаміки основних феноменів, що виникають у процесі праці суб'єкта (професія, трудовий пост, ро­боче місце тощо).

Отже, у вузькому сенсі, психологія праці - це комплекс науко­вих дисциплін про працю, яка розглядається в контексті процесів функціонування та розвитку людини як суб'єкта праці, як окремого індивіда. Це комплекс дисциплін про теоретико-методологічні, психофізіологічні та психологічні основи праці, психологічні хара­ктеристики конкретної професії, професійно важливі якості індиві­да, професійні кризи та деструкції, деформація, захворювання то­що.