1.3.3. Інженерна психологія

магниевый скраб beletage

Інженерна психологія - наукова дисципліна, що вивчає об'єктивні закономірності процесів інформаційної взаємодії люди­ни та техніки з метою використання їх у практиці проектування, створення та експлуатації систем "людина-машина". Суб'єкт праці - "оператор" - людина. Дочірніми напрямками інженерної психо­логії є авіаційна та космічна психологія.

Авіаційна психологія - галузь інженерної психології, яка ви­вчає психологічні закономірності трудової діяльності авіаційних працівників. Основи авіаційної психології формувались під впли­вом теоретичних, методологічних та методичних положень фізіо­логії, медицини та психології.

Космічна психологія - галузь інженерної психології, яка ви­вчає психологічні особливості праці космонавта, залежність цих особливостей від ряду специфічних факторів (невагомості, гіподи­намії, відносної сенсорної депривації тощо), а також способи і ме­тоди цілеспрямованої організації психічної діяльності космонавта в ході підготовки і здійснення космічних польотів.