1.3.4. Ергономіка : Психологія праці : B-ko.com : Книги для студентів

1.3.4. Ергономіка

Ергономіка - галузь знань, котра комплексно вивчає трудову діяльність людини в системі "людина - техніка - соціально- психологічне середовище" (СЛТС) з метою забезпечення її ефекти­вності, безпеки та комфорту.

Проблеми ергономіки:

- недостатня ефективність СЛТС;

- зростання травматизму;

- висока плинність кадрів;

- зростання кількості нервово-психічних захворювань.