Запам'ятайте:

магниевый скраб beletage

Складовими психологічного забезпечення в системі ЛЛСПС, ЛТСПС є:

- розроблення методології проведення профорієнтаційної робо­ти та профвідбору;

- психологічне супроводження діяльності;

- методи та методики діагностики особистості, робітничого ко­лективу тощо;

- виявлення груп ризику, професійної деформації особистості на ранніх стадіях;

- корекційна та профілактична робота з персоналом.

Складовими психологічного супроводу є:

- забезпечення оптимального соціально-психологічного мікро­клімату;

- встановлення міри задоволеності роботою та умовами праці і відпочинку;

- поліпшення режиму праці та відпочинку;

- професійний добір, відбір, підвищення кваліфікації;

- система заохочень і покарань;

- профкорекція;

- попередження виникнення небажаних функціональних станів (втома, виснаження);

- засоби запобігання девіантній поведінці, психічним розладам, професійній деформації, суїцидам;

- засоби, що дозволяють відновлювати стан працівника після стресу;

- профілактика стресів та наслідків монотонії;

- створення кімнат психологічного розвантаження тощо.

Обміркуйте: у чому полягає основне використання завдань ер­гономіки?