1.4.4. Ергономічні основи проектування робочих місць

магниевый скраб beletage

Ергономічне забезпечення системи "людина-техніка- середовище" являє собою комплекс науково-методичних положень, принципів та організаційних заходів, спрямованих на досягнення заданих (необхідних) властивостей системи, яка проектується.

Ергономічні вимоги можна поділити на:

- загальні, які мають міжгалузевий характер і є універсальними та варіативними щодо систем ЛТСПС;

- окремі, що визначаються специфікою системи та особливос­тями її експлуатації.

Нижче (табл. 1.1) наведена структура загальних ергономічних вимог до системи „людина-машина-соціально-психологічне сере­довище"

Таблиця 1.1