Особливості комплексу

магниевый скраб beletage

У комплексі, аналогів якому у світовій практиці не існує, реалі­зовані такі можливості:

- реєстрації психофізіологічних, індивідуально-типологічних та особистісних характеристик людини, ступеня прояву емоційного напруження під час реагуванні на значущий для неї стимульний матеріал;

- обробки та аналізу отриманих результатів за допомогою ав­торських програмних засобів та методів математичної статистики;

- отримання необхідної та достатньої інформації для висновків про професійну придатність, особливості функціонального стану та готовності респондента ефективно виконувати покладені на нього завдання, планування та контролю психоконсультативної та психо- корекційної роботи тощо;

- збереження отриманої інформації в базі даних з метою уточ­нення стандартів вже існуючих та розробки нових методик, якісно­го здійснення психологічного забезпечення діяльності.