Внутрішні функціональні засоби праці: : Психологія праці : B-ko.com : Книги для студентів

Внутрішні функціональні засоби праці:

- знання, уміння, навички, образи виконання руху, дії, діяльності;

- образи потребного майбутнього, цілі, уявлення про результат дія­льності;

- мотиви праці;

- особистісні та інтелектуальні особливості або особистісний та професійний потенціал;

- система професійних службових обов'язків (заданих трудових функцій);

- система прав робітника;

- виробниче середовище (предметні та соціальні умови праці).