2.11.4. Проблеми стилю діяльності

магниевый скраб beletage

У психології праці прийнято розглядати індивідуальний стиль діяльності (ІСД та стиль професійної діяльності (СПД).

Інтерпретація ІСД передбачає не тільки розгляд діяльності окремого індивіда, але й питання про ефективну інтеграцію індиві­дів у сучасній діяльності.

В.С.Мерлін виділяв:

- формування симптомокомплексів, що характеризують окремі властивості особистості;

- зміни інтенсивності та частоти прояву індивідуальних влас­тивостей особистості в міру її розвитку;

- виникнення нових зв'язків між індивідуальними властивос­тями;

- формування інтегральної індивідуальності.

Інтерпретація СПД диференційована за різними позиціями:

- вертикальна кар'єра,

- горизонтальна кар'єра (розвиток професіоналізму, підвищен­ня соціального статусу та авторитету як експерта).

Стиль життя особистості дослідники (Ш.Блер, М.Вебер, Т.Верден, П.Жане, С.Л.Рубінштейн та ін.) пов'язували з належніс­тю людей до певного соціального прошарку, діяльності тощо. Сьогодні існує три підходи до цієї проблеми:

1) концептуальний (вивчення стилю на базі узагальнених філо­софських, соціологічних та психологічних категорій);

2) інтегральний (це поняття визначається на основі синтезу елементарних та достатньо вивчених компонентів, що інтегруються в нове якісне утворення):

- поведінка,

- активність,

- відносини,

- саморегуляція тощо;

3) емпіричний (дослідження та описання різних моделей, варіа­нтів, стратегій поведінки, відносин, котрі можна визначити як час­ткові прояви стилю життя).