МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ <a name=bookmark5>1.1. Предмет і задачі психології праці 1.1.1. Об'єкт, предмет, цілі та задачі психології праці : Психологія праці : B-ko.com : Книги для студентів